contact  

An introduction to BISL
vanharen.net/eknowledge, 2013 en AslBislfoundation.org, juni, 2013

ASL 2.0, An Introduction
vanharen.net/eknowledge, 2013 en AslBislfoundation.org, februari, 2013

Bye, bye Framework?
IT Infra, march 2010

Communicatie cruciaal voor Capacity management

ITBeheer magazin, SDU, nr.3, april, 2008

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3
ITBeheer magazin, SDU, nr.7, september, 2007
Informatiebeveiliging, Uitgave PvIB, nr.2, april, 2008

Smart Infrastructure
Uitgave PinkRoccade, 2004

Checklist Volwassenheid servicemanagement processen
aflevering 46, ten Hagen & Stam, februari 2004

Meten is weten, sturen is de kunst
ITBeheer magazine, tHS, nr. 6, augustus 2003

Checklist servicedesk
i.o.v. Checklisten Informatiemanagement, aflevering 45, ten Hagen & Stam, juli 2003

Checklist Continuïteitsbeheer
i.o.v. Checklisten Informatiemanagement, aflevering 43, ten Hagen & Stam, dec. 2002

Techniek scoort niet bij RvB
bedrijfsafhankelijkheid van IT: een lastig perspectief, ITBeheer magazine, nr.5, juni 2001

Van lijden naar leiden
IT Beheer praktijkjournaal, tHS, nr. 3, april 2000

Relatie eBusiness en beveiliging
van Oirschot en Peters, jaarboek informatiebeveiliging 2000

ITIL, een overview
PE uitgave, ITIL brochure

Les 4 Planning
uit IMF schriftelijke cursus Project Management volgens Prince 2, 2000 en herziene uitgave 2002

Beveiliging verrijkt met ITIL
Informer, uitgave NGI, jr. 3, nr.11, november 1999

Beheer met ITIL Security Management
Informatiebeveiliging, tHS, jr. 2, nr. 5 en 6, juni en juli 1999

Wat hebben we geleerd van het Millenniumprobleem?
IT Beheer praktijkjournaal, tHS, jr. 4, nr. 8, okt. 1999

ITIL met beveiliging verrijkt
IT Beheer praktijkjournaal, tHS, jr. 4, nr. 6 en 7, aug. en sept. 1999

Kennismanagement in IT-dienstverlening
Goverse en Peters, Informatie, juli/aug. 1999, jaargang 41

Een olifant met een digitaal geheugen
Locher en Peters, de Kenniskrijger, nov. 1999, uitgave Ministerie van V&W

Kennis op de financiële balans?
de Baak managementwijzer, versie 2, kennismanagement, 1999, ISBN 9076319154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
downloads  
links  
home