contact  

DSDM Een Introductie
auteurs Louk Peters en Edgar Hildering
uitgever Van Haren Publishing
jaar 2008
isbn
978-90-77212-73-8

Dit boek is geschreven naar aanleiding van een duidelijke vraag uit de Nederlandse markt om meer en laagdrempelige informatie te verstrekken op het gebied van de DSDM-methodiek. DSDM (Dynamic Systems Development Methodology) is een projectmanagementmethode die midden jaren 1990 is ontstaan in Engeland als het professionele antwoord en alternatief op de toen veel gebruikte "watervalmethodes" zoals de System Development Methodology (SDM). DSDM is daarmee ook een van de eerste uitingen van een nieuwe denkwijze die we nu kennen als Agile.

Het feit dat DSDM is ontstaan als alternatief voor de oude bekende watervalmethode geeft direct ook de achtergrond aan waaruit de methodiek is voortgekomen. De methode is namelijk in eerste instantie geschreven op de doelgroep van ervaren systeemontwikkelaars en veronderstelt de watervalcomponenten als bekend. Dit bracht met zich mee dat DSDM moeilijk te gebruiken was voor een nieuwe generatie ontwikkelaars, onbekend met watervalmethodieken. En mede daardoor is voor deze nieuwe generatie de
officiële DSDM-handleiding moeilijk te doorgronden.

In dit boek is de vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk. Niet alleen wordt de theorie verwoord in begrijpbare componenten, en ook wordt het geheel zeer tastbaar gemaakt aan de hand van een case waarin alle stadia van het ontwikkelingsproject worden beschreven. Hierdoor wordt het boek aangenaam om te lezen en ondersteunt het de lezer op zeer effectieve wijze bij het doorgronden van de DSDM-methodiek. Bovendien biedt dit boek een goede basis om Atern te leren kennen, de opvolger van DSDM. Veel elementen uit DSDM versie 4.2 komen terug in Atern, maar Atern biedt daarnaast ook vele nieuwe inzichten.

 
profiel  
achtergrond  
kennisgebieden  
opleidingen  
 
opdrachten  
boeken  
artikelen  
downloads  
links  
english
home